Przyłącza budynków

PrzyłączeSKYBUD oferuje wykonanie przyłączy do powstającego budynku. Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentów oraz ustaleniu warunków z zajmującymi się tą kwestią urzędami, będziemy mogli fachowo zrealizować zarówno przyłącza wodno-kanalizacyjne, jak i energetyczne. Pierwsze z nich pozwolą nam uzyskać dostęp do lokalnej sieci wodociągów oraz kanalizacji. Jest to działanie konieczne, ponieważ bieżąca woda będzie potrzebna już od początku prac budowlanych.

Podobnie wygląda sytuacja z przyłączem energetycznym. Najpierw należy otrzymać adekwatne pozwolenia od zakładu energetycznego i dopiero wtedy można rozpocząć prace. Instalacje elektryczne także warto wykonać na wczesnym etapie budowy domu. Dzięki temu będziemy mogli wtedy czerpać prąd z sieci elektroenergetycznej. Takie przyłączenie będzie później przyłączem docelowym, co oznacza, że z tego samego korzystać będą domownicy po wprowadzeniu się do budynku. Możemy wykonać oba typy przyłączy: napowietrzne oraz kablowe. W przypadku drugiego obowiązkowa będzie dodatkowa dokumentacja techniczna.