Roboty ziemne

Koparka na poluFirma budowlana SKYBUD podejmuje się robót ziemnych, których celem jest dostosowanie podłoża do potrzeb inwestycji. Takie prace przeprowadza się po to, żeby postawionemu na tym terenie obiektowi nie groziło w przyszłości osunięcie się czy też zapadnięcie pod ciężarem konstrukcji. Czasem są to wyłącznie zabiegi utwardzające lub wyrównujące grunt pod powstający budynek, zaś innym razem konieczne jest wprowadzenie radykalnych zmian w ukształtowaniu powierzchni terenu.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy Państwu zaoferować również obsługę geodezyjną. Zależnie od zakresu działań i wymagań terenu, prace możemy przeprowadzić ręcznie albo za pomocą wyspecjalizowanego sprzętu, np. koparek, walców oraz spycharek. Zajmiemy się takimi czynnościami jak układanie masy ziemnej oraz jej późniejsze zagęszczenie w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa. Wykonamy niezbędne nasypy i wykopy, a także wydobędziemy niepotrzebny, odspojony urobek oraz weźmiemy na swoją odpowiedzialność jego wywóz z miejsca budowy.