Instalacje Zasyp Chudziak

Instalacje Zasyp ChudziakInstalacje podlegające zakryciu. Po etapie murowania ścian fundamentowych konieczne będzie wykonanie instalacji kanalizacyjnej podlegającej zakryciu. W przypadku płyt fundamentowych należy wykonać to przed rozpoczęciem prac związanych z budową płyty. Wykonuje się to rozkładając rury w wykopie, lub korytując zasyp. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie podejścia przewidziane w projekcie. Jeśli planujemy jakieś zmiany, warto przewidzieć je przed rozłożeniem instalacji.

Instalację wykonujemy przy użyciu odpowiednich rur kanalizacyjnych z PCV, o odpowiednich przekrojach (zazwyczaj 110 lub 160 mm) i odpowiedniej klasie. Istotne jest uzyskanie odpowiednich spadków przewidzianych przez projekt, zazwyczaj w okolicy 1,5 – 2%, czyli 1,5 do 2 cm na 1 mb instalacji.

UWAGA! Bardzo ważną kwestią jest próba szczelności. Należy przeprowadzić ją przed zasypaniem – zakryciem instalacji. Polega ona na zalaniu całej instalacji wodą, oznaczeniu poziomu wody i szczelnym zamknięciu jej otworów. Następnego dnia sprawdzamy, czy wody nie ubyło (może być minimalny ubytek, w przypadku wyparowania wody). Jeśli jest wszystko w porządku możemy przystępować do zasypywania. Przy zasypywaniu zaleca się pozostawienie wody w instalacji, gdyż nagły spadek poziomu może wskazać, iż instalacja uległa uszkodzeniu podczas mechanicznego zagęszczania zasypu.

Przy tym etapie przeprowadzamy również różnego rodzaju peszle i przepusty, konieczne do podłączenia w przyszłości innych instalacji, takich, jak np. woda.

Zasyp fundamentów, czyli obsypanie ścian fundamentowych z zewnątrz i wewnątrz budynku. Czynność tę przeprowadzamy po wykonaniu izolacji fundamentów, w trakcie, lub po wykonaniu instalacji. Istotna jest jakość piasku zasypowego, o odpowiednim uziarnieniu i wilgotności. Im mniejsze zróżnicowanie, tym trudniej będzie nam dogęścić zasyp. Piasek powinien być różnorodny. Odpowiedni piasek zasypowy musi być w stanie zagęścić się do odpowiedniego poziomu mieszczącego się zazwyczaj między 0,9 a 1,0 (współczynnik ID), gdzie 1 to pełne zagęszczenie.

Sugeruje się zagęszczanie mechaniczne za pomocą zagęszczarek wibrujących, bądź skoczków. Zasyp należy zagęszczać warstwami nie większymi niż 30 cm w przypadku zagęszczarek przemysłowych. Przy użyciu zagęszczarek przystosowanych do użytku domowego, warstwa zagęszczenia nie może przekraczać 10 cm. Najwygodniej budynek zasypać przy pomocy koparki.

Do obsypania budynku z zewnątrz można wykorzystać ponownie ziemię z wykopu, o ile nie jest złej jakości.

Dla pewności właściwego zagęszczenia zasypu poleca się wykonanie badania przy pomocy sondy. Jest wiele firm wykonujących tego typu czynności. Koszt takiej operacji jest niewielki, w porównaniu do sytuacji, gdy budynek jest już zamieszkały, a zajdzie konieczność naprawy zagęszczenia podposadzkowego.

Chudzik, czyli podkład podposadzkowy. Jest to beton wylewany na piasek, pełniący funkcję podkładu pod kolejne warstwy posadzkowe, takie, jak hydro- i termoizolacja, instalacje podposadzkowe, posadzka właściwa. Wykonuje się go zazwyczaj z betonu klasy B15, w grubości 10cm. Jest to ostatni etap stanu zero (w przypadku ław fundamentowych, w przypadku płyty ostatni etapem będzie rozszalowanie płyty i jej obsypanie).

Wykonanie budynku w stanie zerowym w pełni zabezpiecza nasze fundamenty. Po tym etapie bez większych obaw możemy zatrzymać się z pracami. Możemy też oczywiście kontynuować dalsze prace stanu surowego. Istotną kwestią jest dobranie odpowiedniej ekipy z doświadczeniem w tego typu pracach.