Prace ziemne

Prace ziemnePrace ziemne wykonujemy na podstawie projektu budowlanego. W przypadku fundamentów takich, jak ławy fundamentowe czy płyta fundamentowa zwykle konieczne jest zdjęcie warstwy humusu, czyli warstwy urodzajnej. Prace możemy rozpocząć po wykonaniu tyczenia geodezyjnego, o którym mowa w części „STAN ZEROWY”.

W przypadku ław fundamentowych musimy dostać się do warstw nośnych, na których można stawiać budynek. Istotną kwestią jest to, aby budynek postawić poniżej punktu przemarzania. Jest to ważne, aby w przypadku silnych i długotrwałych mrozów, marznąca ziemia nie rozprężyła się pod fundamentem i nie wypchnęła budynku w górę. Mogłoby to spowodować niekontrolowane pękanie ścian.

W różnych obszarach naszego kraju, są różne poziomy przemarzania gruntu (łącznie 4 strefy). Przykładowo w okolicach Szczecina jest to 80 cm poniżej poziomu terenu. Oznacza to, że dół naszej ławy fundamentowej powinien być przykryty minimalną warstwą ziemi w grubości 80 cm. Takie kwestie regulować powinien projekt.

W przypadku płyty fundamentowej sugerujemy się projektem. Konieczne będzie zdjęcie humusu, kolejne warstwy zależą jednak od części konstrukcyjnej, przekroju i opisu w projekcie.

Nasz projekt może obejmować inne rozwiązania technologiczne, jak np. mikropalowanie. W takim wypadku możliwe jest nawet pozostawienie całej lub części humusu i innych warstw nienośnych. Regulować to będzie projekt.

UWAGA! Część konstrukcyjna, a także rzędne posadowienia budynku powstają na podstawie wiedzy, którą konstruktor ma między innymi dzięki badaniom geotechnicznym, wiedzy ze sztuki budowlanej, czy obowiązującym przepisom. Podczas wykopu może się okazać, że badanie geotechniczne (zazwyczaj 3 odwierty), nie trafiło w punkty, gdzie jednak trzeba pogłębić wykop. Zdarzają się sytuacje, gdzie w danym miejscu podczas wykopu okazuje się, że jest zwiększona warstwa humusu, czyli warstwy nienośnej lub gruzy po starym budynku i inne nieprzewidziane sytuacje, wymagające pogłębienia wykopu.

Najlepiej wykonywać prace ziemne w okresie suchym.