Stan zerowy

Stan zerowyStan zerowy rozumiemy jako:

  • wykopy, wykonanie fundamentów, w tym ścian fundamentowych,
  • hydroizolację i termoizolację ścian fundamentowych,
  • jeśli projekt to przewiduje to piwnica i strop nad nią,
  • wykonanie instalacji podlegających zakryciu chudziakiem, czy płytą fundamentową (kanalizacja, woda, inne przepusty),
  • zasypanie fundamentów, wykonanie podkładów pod podłogę (tzw. chudziak).

 

Mówiąc w skrócie stan zerowy to wykonanie fundamentów i wszystkich niezbędnych instalacji i izolacji i doprowadzenie działki do stanu sprzed rozpoczęcia prac ziemnych.

Aby rozpocząć stan zerowy należy zacząć od wytyczenia wykopu. W tym celu konieczne jest skorzystanie z usług firmy geodezyjnej. Tyczenie geodezyjne będzie kilkukrotnie niezbędne podczas budowy domu. Warto korzystać z usług jednego geodety, gdyż obniży to całościowy koszt. Na koniec prac budowlanych konieczna będzie geodezja powykonawcza, aby móc dokonać urzędowego odbioru naszego domu. Tyczenie na potrzeby wykopu to tyczenie obrysu budynku zazwyczaj o 0,5-1,0 m szersze niż nasz budynek.